top of page
  • jukkasipila

Valtioneuvosto myönsi pysyvän opetusluvan Kuopion kristilliselle koululle

"Valtioneuvosto on käsitellyt hakemuksen ja päättänyt perusopetuslain (628/1998)

7 §:n nojalla myöntää luvan esiopetuksen ja perusopetuksen 1—9 vuosiluokkien opetuksen järjestämiseksi Kuopion kaupungissa seuraavasti:

Opetus, jota lupa koskee: Esiopetus ja perusopetus vuosiluokille 1—9

Kunta, jossa opetus järjestetään: Kuopio

Koulun opetuskieli: Suomi

Muut ehdot: Opetus perustuu erityiseen maailmankatsomukselliseen suuntaukseen.

Lasta ei perusopetuslain 6 §:n 3 momentin mukaisesti saa ilman huoltajan suostumusta osoittaa Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:n järjestämään opetukseen.

Oppilasmäärä esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1—9 saa olla yhteensä

enintään 300.

Opetus on tarkoitettu perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppivelvollisuusikäisille ja esiopetusikäisille" Onnea ja siunausta Kuopioon!
47 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page