top of page

PÄIVÄKODIT

Kristillisiä päiväkoteja toimii sekä itsenäisesti että koulujen yhteydessä. Useimmissa annetaan myös maksutonta esiopetusta ja monet toimivat ostopalveluperiaatteella täydentäen kuntien omaa päivähoito- ja esiopetustarjontaa.

iStock-619539728.jpg

PÄIVÄHOITO

Suomessa toimii kolmisenkymmentä kristillistä päiväkotia. Yhteistä kaikille on se, että kristilliset arvot ovat jokapäiväinen osa päiväkotien kasvatusta. Kristillisen näkemyksen mukaan jokainen lapsi on erityinen, tärkeä ja arvokas. Tästä lähtökohdasta käsin päiväkodeissa halutaan tukea lapsen kasvua ja rakentaa lujaa perustaa myönteisen ja terveen minäkuvan rakentumiselle.
 

Kukin päiväkoti ilmentää kristillisyyttä ja mahdollisia painotuksia omalla tavallaan. Toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet on kuvattu päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Päiväkodit tekevät yhteistyötä paikallisten varhaiskasvatuksen viranomaisten kanssa.

iStock-505537260.jpg

ESIOPETUS

Esiopetusta järjestetään sekä kristillisten koulujen että päiväkotien yhteydessä. Opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen antamia valtakunnallisia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Pääsääntöisesti esiopetus on maksutonta, poikkeuksia voi olla paikkakunnasta tai lukuvuodesta riippuen.

Toisen ihmisen arvostusta, rohkaisua ja kuulumisen tunnetta voidaan vahvistaa ja opettaa lapsille. Toisen lapsen mukaan kutsuminen on arkipäivän todellisuutta.

Maritta Lamponen, Young Leader menetelmän kehittäjä

bottom of page