top of page
  • jukkasipila

Joulun juhlinnasta

Koulujen juhlista ja niiden sisällöstä keskustellaan aina joulun alla. Seuraavassa ote entisen perustuslakivaliokunnan jäsenen Tapani Töllin fb -kirjoituksesta. Linja on varsin selkeä.


"Nyt on taas virinnyt keskustelua koulujen ja päiväkotien joulujuhlien ohjelmasta ja jouluvirren laulamisesta. On syytä palauttaa mieleen, mitä perustuslakivaliokunta lausui mietinnössään ns. suvivirsikeskustelun yhteydessä. Olin silloin perustuslakivaliokunnan jäsen.

”..perustuslakivaliokunta ei näe tarvetta muuttaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta. Tällaisia juhlia ei siten esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina. Perustuslakivaliokunta katsoo, että muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita voi sisältyä koulun perinteisiin juhliin. Perustuslakivaliokunta ei liioin pidä uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia tai muita vastaavia uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.”

Tämän pitäisi olla selvää. Surullista, että kuitenkin osa paikallisista viranomaisista näyttää karsivan kaiken uskonnollisuuteen ja kristilliseen uskoon viittaavankin symbolin ohjelmasta varovaisuussyistä peläten kanteluita. Tähän vaikuttavat kotimaiset erittäin aktiivisesti toimivat vakaumukselliset ateistit.

Suomessa on perustuslain turvaama uskonnon vapaus. ” Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.”

Jotkut tulkitsevat uskonnonvapautta ns. negatiivisen uskonnonvapauskäsitteen näkökulmasta, mikä tarkoittaa vapautta uskonnosta. Puhtaimmillaanhan tämä käsite näkyi entisessä Neuvostoliitossa. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa juuri perustuslain turvaamaa uskonnonvapautta."


Sitaateissa oleva teksti on siis suoraa lainausta.


Riemullista Vapahtajamme syntymäjuhlaa jokaiselle!


66 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page